درخواست همکاری

جهت تأمین قطعات و محصولات روشنایی

موارد همکارای با شرکت روشنایی پایتخت:
  • طراحان دکوراسیون
    تأمین محصولات روشنایی با کیفیت و منحصر به فرد جهت استفاده در پروژه های دکوراسیون
  • فروشندگان محصولات روشنایی
    ارائه محصولات با کیفیت بصورت عمده